Erfaringsdeling og aktuelle virkemidler for forskning og innovasjon innen kommunal sektor