Møte i kommunegruppen, Kunnskapskommunen HelseOmorg Nord