Alle aktiviteter

28. Sep 2022

Møte i Nettverk Kunnskapskommunen

11:00

Møterom Thon Hotel Svolvær. Overnatting Thon Hotel Lofoten.

12. Oct 2022

Møte i kommunegruppen, Kunnskapskommunen HelseOmorg Nord

09:00

Teams

18. Oct 2022

Møte i forskergruppa HelseOmsorg Nord

11:30

Rådhuset, møterom 1C

15. Nov 2022

Møte i forskergruppa HelseOmsorg Nord

11:30

Rådhuset, møterom 1C

23. Nov 2022

Møte i kommunegruppen, Kunnskapskommunen HelseOmorg Nord

09:00

Teams

20. Dec 2022

Møte i forskergruppa HelseOmsorg Nord

11:30

Rådhuset, Møterom 1C

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322