Kommunen - Der livet leves

Kommunen - Der livet leves

Dette er et fagnettverk for ledere, leger, brukerrepresentanter og ressurspersoner i Lofoten innen fagutvikling, forskning, kvalitetsforbedring og innovasjon i helse og omsorgsfeltet. Nettverket møtes 3 - 4 ganger i året. En gang i året møtes deltakerne i nettverket fysisk, de resterende samlingen er på Teams.

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322