Matglede i Lofoten

Matglede i Lofoten

Matglede i Lofoten - et interkommunalt fagnettverk i ernæring for Lofotkommunene Vågan, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad og Vestvågøy.

Mat og måltider blant eldre har i de senere årene blitt satt på dagsorden i Norge og gjennom leve hele livet reformen. Likevel ser det ut til å være et stort gap mellom anbefalt praksis og utøvet praksis i tjenestene. Mange eldre er feil- eller underernært, og tilbakemeldinger fra dialogmøter og kunnskap på området, tyder på at ikke alle eldre får ivaretatt sin grunnleggende behov for mat, ernæring og gode måltidsopplevelser.

Nå har Røst, Vågan og Vestvågøy gått sammen for å bygge et interkommunalt fagnettverk i ernæring for Lofotkommunene - Røst, Vågan, Moskenes, Flakstad, Værøy og Vestvågøy. Nettverket har oppstart 22 Mars 2022 og vil ha 3 samlinger i året. To av samlingene vil foregå på teams og ei samling vil være et ernæringsseminar der man møtes fysisk.

Målet med et interkommunalt nettverk vil være å dele erfaringer på tvers av kommunene, inspirere, gi faglig påfyll og skape en kultur for deling av kunnskap for å forebygge feil- og underernæring.

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322