Vestvågøy kommune - Leve hele livet - Aldersvennlig Vestvågøy

Leve hele livet vil ha som en av sine hovedsaker å følge opp "Flere år – flere muligheter" som er regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, og bidra til å sette den ut i livet i kommuner og lokalsamfunn i hele landet. Dette arbeidet må bygge på et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter i stat og kommune, arbeids- og næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Gjennom reformen ønsker vi å fremme et aldersvennlig Vestvågøy slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

Du kan lese mer om Aldersvennlig Vestvågøy her.

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322