Spre gode løsninger

Løsningene spres imidlertid ikke nok mellom kommunene. Leve hele livet presenterer derfor fem innsatsområder med til sammen 25 gode løsninger, som flere kommuner kan ta i bruk. Løsningene ble valgt ut i samråd med blant annet eldre, pårørende, frivillige og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Reformen har fem innsatsområder, hver med 5 løsningsforslag:
1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322