Prosjekter

Bo hjemme – digitalisering av helse- og omsorgstjenesten, utfordringer og muligheter. Pasientsentrert, helhetlig og proaktive tjenester.

Pilotprosjekt - et samarbeid med Nordlandsforskning og Visiba Care AS. Prosjektet er finansiert med prosjektetableringsstøtte fra NFR.
Prosjektforside

Prosjektsammendrag
I forprosjektet ønsker vi å få gjennomført tre aktiviteter:

 1. Utvikle Vestvågøy app for digitalt førstevalg for kommunens innbygger, pilot for de som har behov for fysioterapi
  og/eller hjelpemiddeltjenester.
  Relatert til dette utvikle nye arbeidsprosesser ved bruk av tjenestedesign for å møte innbyggerne med digitalt
  førstevalg.
 2. Avklare inkludering av flere kommuner fra eksisterende samarbeid i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord.
  Videreutvikle digitalt førstevalg for brukere og ansatte.
 3. Som del av forprosjektet vil endelig design for innovasjonsprosjektet bli utarbeidet.
  Vestvågøy kommune vil inngå som eier av forprosjektet. Kommunen vil samarbeide med forskerressurser fra
  Nordlandsforskning til forprosjektet. Dette vil være forskere som har god kjennskap til kommunen gjennom tidligere
  samarbeid.
  Innovasjonsprosjektet, som Vestvågøy kommune ønsker å utføre, handler om digitalisering av helse-, mestrings og
  omsorgstjenesten.
  Kommunen har startet en omorganiseringsprosess av Sektor Helse og Mestring hvor et av målene er å kombinere
  digitale og fysiske arbeidsprosesser.
Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322