Prosjekter

DIVA – Digitalt førstevalg i en distriktskommune: Utvikling av en modell for organisering av virtuell avdeling i helse- og omsorgstjenesten.

DIVA – Digitalt førstevalg i en distriktskommune er et innovasjonsprosjekt hvor Vestvågøy kommune sammarbeider med Nordlandsforskning og Aidn.
Prosjektforside
Om prosjektet
Prosjektgruppe
Ressurser fra workshop
Publikasjoner

Prosjektet DIVA tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse- og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitalt førstevalg og virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. Innovasjonen i prosjektet består av tre hovedelementer:

1) Utvikling av en organisasjonsmodell for samskaping av virtuell avdeling i en distriktskommune som nyttiggjør seg digitale løsninger, og som integrerer besøk i hjemmet med avstandsbehandling, avstandsoppfølging, og digitale behandlings- /oppfølgingsmøter.

2) Utvikle en brukervennlig digital plattform for pasienter og ansatte, med utgangspunkt i tjenestedesign som brukerorientert tilnærming i endrings- og innovasjonsprosesser.

3) Videreutvikle en digital løsning (Vestvågøyappen), men også utvikle nye brukervennlige arbeidsprosesser som støtter opp under digitalisering, i samarbeid med Aidn. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune/USHT Nordland, Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde, Aidn, og Helseinnovasjonssenteret.

Gjennom fire arbeidspakker som omfatter utvikling og følgeforskning skal aktørene utforske muligheter, begrensninger, og dilemmaer, som knytter seg til utvikling av virtuell avdeling i hjemmebaserte tjenester i en distrikts- og kystkommune i Nord-Norge.

Prosjektet skal finne ut hva «digitalt førstevalg» i praksis kan innebære for pasienter og for ansatte i hjemmebaserte tjenester i en slik kontekst, hvordan det kan innføres gjennom samskaping, og hvordan virtuell avdeling kan inngå i organisasjonen som helhet. Prosjektet vil også utforske den digitale – fysiske grensen for yting av helsetjenester til personer med komplekse behov i rurale strøk. Prosjektet legger stor vekt på formidling, og vil formidle kunnskapen gjennom en håndbok, nettside, en podcast, og gjennom artikler. Kunnskapen antas å være av stor nytteverdi for andre distriktskommuner, som står overfor de samme utfordringene.

Prosjektet DIVA tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse- og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitalt førstevalg og virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. Innovasjonen i prosjektet består av tre hovedelementer:

Samarbeidspartnere

DIVA - Digitalt førstevalg i en distriktskommune er et innovasjonsprosjekt hvor Vestvågøy kommune samarbeider med Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde og Aidn.

Prosjektgruppen består av:

Trude Hartviksen, Vestvågøy kommune (Prosjektleder)

Trond Bliksvær, Nordlandsforskning

Birgitte Rigtrup-Lindemann, Nordlandsforskning

Trude Fløystad Eines, Høgskolen i Molde

Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde

Heidi Wiik, Vestvågøy Kommune

Solrun Holm, Vestvågøy Kommune

Resursser kommer

Publikasjoner er ikke lastet opp

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322