Prosjekter

Når beboere i sykehjem slutter å spise. Etiske dilemma og utfordringer knyttet til hjelp og tilrettelegging for mat og måltidsituasjoner.

Vågan kommune har i samarbeid med Nord universitet og Vestvågøy kommune fått støtte, kr 350 000, fra RFF Nordland til regionalt kvalifiseringsprosjekt.
Prosjektforside
Mange ansatte som har ansvaret for å følge opp beboere under måltider opplever stor frustrasjon når beboere slutter å spise og drikke. En studie viser at ansatte utøvde alt fra svakt press til å tvinge maten i beboerne som ikke ville spise. Begrunnelsen de kom med var tosidig, at de hadde bedre samvittighet når de hadde fått i beboeren mat og at nasjonale retningslinjer sa at det var viktig at pasienten fikk næring. I siste fase av livet er det normalt at interessen for mat og drikke avtar, utfordringen for helsepersonell er å avgjøre om det skal igangsettes ernæringstiltak, og når eventuelt slike tiltak skal avsluttes. Etisk refleksjon og kunnskap rundt ernæring i livets siste fase er en viktig del av den helhetlige pleien og det er derfor nødvendig å øke bevisstheten hos helsepersonell omkring etiske spørsmål og ernæring, med det som mål å etablere en enhetlig og forsvarlig forankret praksis. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vågan kommune, Vestvågøy kommune og Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322