Publiseringer

Emplacing reablement co-creating an outdoor recreation model in the rural Arctic

Forfattere: Marianne Eliassen, Bodil A. Sørensen,Trude A. Hartviksen, Solrun Holm & Magnus Zingmark
Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322