Publiseringer

Leve hele livet reformen

Trude Hartviksen er an av flere forfattere som har bidratt til forskningsrapporten

Frivillighet løftes frem som et sentralt element i Leve hele livet-reformen. Reformen har som hovedanliggende å bidra til å sikre alle innbyggere en god og trygg alderdom. Dette arbeidet starter tidlig, og reformen må ses på som en reform som retter seg ikke bare mot de eldre, men også mot de som skal bli eldre i fremtiden. Leve hele livet dreier seg altså om å leve hele livet, og tiltak og tilnærminger vil i stor grad dreie seg om forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Det store nedslagsfeltet og den brede målgruppen for reformen er derfor avhengig av frivillig engasjement for å kunne være bærekraftig. Frivillighet er et sentralt bidrag innenfor alle satsingsområdene i reformen: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322