Publiseringer

Trude Hartviksen - phd-avhandling

Av: Trude A. Hartviksen disputerte 8. juni 2021 for Ph.D. i studier av profesjonspraksis.

Avhandlingens overordnet mål: å øke kunnskap om og kritisk diskutere hvordan mellomledere utvikler kapasitet og kapabilitet til ledelse i en offentlig finansiert helsetjeneste preget av høy kompleksitet

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322